DragonOnline >>

Stříbrný drak

Historie
Kdysi dávno vládl ve vzdušném prostoru chaos. Neexistoval žádný řád, ani nikdo, kdo by dohlížel na jeho dodržování. A jak rostl počet vzdušných tvorů, zvyšovala se i intenzita jejich sporů.
A tak vyšší síly nastolily vzdušný řád. A z odraženého světla hvězd byl stvořen první stříbrný drak - strážce vzdušného prostoru, aby ve dne v noci, za slunečna i v bouři dohlížel na veškeré vzdušné cesty a dbal na dodržování vzdušného řádu...

Popis
Stříbrný drak je nejrychlejším a nejobratnějším letcem mezi draky. To mu umožňuje jeho jednoduchá a odlehčená stavba těla. Nemá zpravidla žádné ostny na zádech, ani žádný silný pancíř. Jeho tělo pokrývají jemné hladké, ale přesto pevné stříbřité šupinky. Pouze na hrudi mají někteří jedinci šupiny větších rozměrů. Blány na křídlech a mezi ostny mají stříbrní draci natolik průhledné, že jsou podobně jako u albínů zbarveny lehce do červena.
Vzhledem k subtilní stavbě těla, není fyzická síla stříbrného draka nijak ohromující. Proto se tito draci uchylují spíše k magii a boji na dálku. Jejich magie je výhradně vzdušného typu se specializací na obranu, jež je jejich hlavním životním posláním. Nejobávanější drakovo kouzlo je takzvané zrcadlo, které obrátí útok proti útočníkovi. Tak stříbrný drak nejlépe zajistí dodržování vzdušného řádu - jakékoli porušení se obrátí proti narušiteli.
I když může stříbrný drak použít zrcadlo také proti fyzickým útokům, volí v tomto případě raději svou další schopnost - výborné maskování a nečekaný výpad. Díky svým stříbrným šupinkám a světelnému původu může také protivníka na určitou dobu oslepit silným světlem, odraženým od svých šupin.
Stříbrní draci byli puvodně samotáři, ale jak se neustále zvyšoval počet vzdušných živočichů a tím i vzdušný ruch, tak rostl také počet stříbrných draků a oni postupně přivykli společenskému životu. Někdy se jejich soužití neobejde bez menších roztržek, ale většinou jsou spíše snášenliví. Spojuje je totiž společný cíl - dohlížení na vzdušný řád.
Stříbrní draci ze mohou normálně rozmnožovat a rozmnožují se vždy, když potřebují zvýšit své počty. Není známo, kolika let se tito draci dožívají, ale treduje se, že když stříbrný drak zemře, jeho tělo se rozplyne ve světle, ze kterého vzešlo, ale jeho duše se zachová a přejde do těla nově vylíhlého stříbrného draka. Tak se přenáší zkušenosti z generace na generaci a magické schopnosti stříbrných draků se tímto způsobem vyvíjí a doplňují.

© Kitty, 2005


černočervená ~ fialová
Mapa stránek | © MetalDragoness 2007 | Valid HTML 4.01 Strict