DragonOnline >>

Kovový drak

Historie
Na počátku je vždy šero a ticho .... pak se zvedne vítr a mraky počne protrhávat oslnivá záře krvavého slunce. A první blesky už rozrývají půdu a hromy prořezávají hrobové ticho. Oheň zachvátí zemi a dosahuje svými plameny vysoko k nebi, ale i hluboko pod zem, kde rozpouští nejtvrdší horniny. Země se hlasitě otřásá až s burácením vychrlí své doběla rozžhavené útroby, které po zásahu bleskem rychle chladnou a nabyvají určitého tvaru.
Tak vzniká nejmenovaný oceli podobný a přesto tolik odlišný kov a každý drak, jenž tuto vzácnost objeví, bez výjimky podlehne. Bude stovky let ležet na své kořisti a bedlivě hlídat. A běda tomu, kdo by se jen přiblížil! A drak bude ležet dál a dál a kov mu postupně přiroste k tělu a on jednou zjistí, že se může se svým pokladem vznést...

Popis
Jak jsme se dozvěděli výše, stane se kovovým drakem úplně každý drak, který objeví onen vzácný kov. K popsanému jevu nedochází moc často a tak je výskyt kovových draků velice ojedinělý.
Kolik vzhledových vlastností si kovový drak zachová ze své původní podoby, záleží na době, jakou stráví hlídáním svého pokladu - čím kratší doba, tím méně se změní. Touto změnou je myšlena zejména změna barvy šupin v temně rudou až fialovou a nejvýraznější změnou jsou samozřejmě kovové šupiny - čím více kovových šupin, tím víc se drak změnil. Existují i případy, kdy má drak kovové šupiny úplně všechny.
Kovový drak je vždy typu ohně, ale dokáže ovládat i zemní kouzla. Díky svému kovovému "brnění" se však specializuje spíše na boj zblízka. Je velice silný a odolný a do jisté míry je odolný i proti magii. Na druhou stranu však není moc rychlý ani obratný a tudíž ani v letecké akrobacii moc nevyniká;o) Ovšem jeho vzdušné nálety nejsou pro nepřítele nic příjemného.
Ostatní draci o kovových dracích moc nevědí a tak se jim raději vyhýbají. Někteří je dokonce pokládají za nevychované a nevzdělané barbary, ale poněkud se mýlí. Kovoví draci sice nevynikají v magii, ale jinak jsou velice chytří. Jen se s tím na rozdíl od jiných typů draků tolik nechvástají.
Protože je kovových draků málo a ostatní jejich společnost moc nevyhledávají, jsou kovoví draci spíše samotáři. Pokud se však s nějakým drakem spřátelí, dokáží udržet přátelství na život a na smrt. Zajímavá zvláštnost je, že se kovoví draci mohou rozmnožovat. Bohužel ale jen mezi sebou a tak k tomu moc často nedochází a počty kovových draků nijak nerostou.
A na závěr je třeba zmínit neobvyklé schopnosti kovového draka. Tento drak má značnou odolnost proti ohni a sám je schopen svým ohněm roztavit téměř vše. Druhá a mnohem důležitější schopnost je ovládání kovu. Tuto schopnost se však kovový drak musí naučit a na její použití spotřebuje velké množství energie. Starý a zkušený drak takto může jednoduše odzbrojit jakéhokoli drakobijce nebo ho dokonce zapíchnout drakobijcovou vlastní zbraní aniž by se sám musel jakkoli pohnout.
Pro jeho vzácný výskyt není dosud známo, kolika let se kovový drak dožívá. Předpokládá se však, že pokud neskoná násilnou smrtí nebo pokud nepřijde o všechny své kovové šupiny, může se dožít úctyhodného věku.

© Kitty, 2005


černočervená ~ fialová
Mapa stránek | © MetalDragoness 2007 | Valid HTML 4.01 Strict