METAL


Metal: čistý kov a ocelová síla
Ebenově září křivák, v džínech díry
Tak skví se metal – naše zbraň a víra
A všichni do jednoho povstaneme z hlíny
Lekat se budou – zlí mužové i jejich ženy
Metaloví bozi smetou jejich úpějící hlas
Nám budou jednou provždy země zaslíbeny
Až přijde metalových králů čas!

Při Manowarech srdce nevěrníků v křeči svírá
Hlasitěji než peklo, duše trýznitelů trápeny
Po dlouhých letech vyhnanství a smrt si nevybírá
Odplata za zradu, mor vyhladí ty tyrany
Války se obrátí pro metalových bohů činy
Země rozpálená, jen plamen nepřítele zhas
Již brzy ponese ten úděl viny
Až přijde metalových králů čas!

Jak dračí křídla ocel sílu rozprostírá
Posel smrti, v tesácích zvrhlé víry drceny
Metal byl stvořen bohy, proto neumírá
A všechny dluhy budou splaceny
Když metaloví bozi rozsejí své plameny
Na uhel shoří chabý nepřítelův vlas
Snahy zničit kov navždy zmařeny
Až přijde metalových králů čas!

Už nepovládne zápach zkomerčnělé špíny
Nikdo nezbude tu z červů – vás
Hrom burácí a zhroutí vaše plastikové mlýny
Až přijde metalových králů čas!

© Kitty, 2002

černočervená ~ fialová
Mapa stránek | © MetalDragoness 2007 | Valid HTML 4.01 Strict