Draku!


Vím že tam jsi
i když se snažíš skrýt
vidím tě,
cítím tě,
chci s tebou být!

Ten hrdý pohled draka,
jenž setkal se s mým před lety

jako by to bylo dnes,

a přece už vše zavál čas
je to jen pověst
pro mnohé z nás

pohádka
co straší malé děti
zas a zas

já viděla tě ve snu však
byl tak živý
prý pronásledovat mě budeš
navždy

já utíkala
děsila se

bála se
tvé skutečné podoby

Už se však nebojím

toužím po tobě
dnem i nocí víc a víc...

Kde jsi?
Vždyť tě vidím
jsi tu
a přece jsi daleko.

Pomalu začínám chápat ten sen...

Vím,
že ti neuteču ...

© Kitty, 2004

černočervená ~ fialová
Mapa stránek | © MetalDragoness 2007 | Valid HTML 4.01 Strict