Dračí lidé


Probudil mě ze spaní
černý drak
prý se mnou poletí až do oblak
byl nádherný až přecházel mi zrak.

Než stihla jsem cokoli říct,
na hřbet posadil si mě,
a vylétli jsme z okna mrakům vstříc,
a já bála se šíleně.

A drak se vznesl ještě výš
jako by nebyla zemská tíž,

tiše jsme pluli nad městem.

Spatřila jsem další draky
a můj drak začal s příběhem.
O mocných dračích lidech,
jimž patřila kdysi tato zem.

Žili s draky bok po boku.
Kam se jenom poděli?
Lidskému zlu podlehli
až téměř zmizeli.

Draci je stále hledají
ztracené
v krutém lidském světě
a v jejich návrat doufají.

Jsem jedna z nich.
A černý drak patří ke mně.

Mé druhé já.

Je čas k návratu,
ale já chci zůstat s ním,
přece tam nepatřím!

Je to náš osud.
Osud dračích lidí.
Žít v lidském světě navěky.

Nejsme však sami,
každý svého draka má.

Své druhé já.

A proto zas spokojeně usínám.
Černý drak zůstane se mnou.

Je ráno.
Byl to jen sen?
Běžím k oknu a doufám,
že spatřím mého draka.

Ano, je tam,
prohání se ve výškách
mezi oblaky.
Ostatní ho ale nevidí.

JE TU JEN PRO MĚ.

© Kitty, 2004

černočervená ~ fialová
Mapa stránek | © MetalDragoness 2007 | Valid HTML 4.01 Strict