Rytíř a drak


povím ti ten příběh synu,
jenž vypráví o drakovi
usaď se a vyčkej inu
než budu s tím hotový!

Tak oddaný tak statečný
mladý rytíř kdysi žil
byl však rovněž naivní
když draka zabít zatoužil.

Sedlá svého koně
vychloubá se svým záměrem
chytit-zabít-stáhnout z kůže
myslí už jen tímto směrem!

Odhodlaný pro cokoli
na koně hned nasedá
na západ si cestu volí
zabít draka jak se dá!

Putování dlouho trvá
nálady je téměř zbaven
vychloubá se - stále hledá
jeho kůň je zcela znaven.

Nedaleko jezera
rozhodne se k odpočinku
a hle - dračí odměna!
Spatří mládě za chvilinku

odhazuje meč,
na zábavu natěšen,
dráček ho však zpozoruje,
rychle mizí vyrušen.

Vytrvale honí dráčka
už si na něj brousí zuby,
ale ouha! Dračí matka!
Už se řítí do záhuby ...

"Asi začnem s tvojí nohou,"
cení zuby dračice,
rytíř prosí na kolenou:
"kůň je chutný velice!"

Dračice se zachechtá
potom lačně odpoví:
"To jsem tedy zvědavá,
už jsme pěkně hladoví!"

Do své rodné vsi
nevrátil se rytíř dosud
někteří se stále diví
jiní tuší jeho osud.

© Amber Vinz - The Young Knight
volný překlad: © Kitty, 2004

černočervená ~ fialová
Mapa stránek | © MetalDragoness 2007 | Valid HTML 4.01 Strict