Tato stránka je věnována památce 3D online hry DragonOnline, která nebyla nikdy dokončena. Jelikož jsem se účastnila projektu jako 2D grafik a textař, rozhodla jsem se uveřejnit alespoň svá díla, aby ten náš pokus neupadl úplně v zapomnění ;o] Musím však podotknout, že moje dílo je jen velmi malý zlomek toho, co bylo na projektu odpracováno a možná by stálo zato zveřejnit vše, čeho jsme dosáhli. Drakužel není v kapacitě mých stránek věnovat tak rozsáhlému projektu potřebný prostor.
Základní popis

DragonOnline měla být 3D online hra, ve které by se hrálo za postavu draka. Bylo navrženo kolem dvaceti druhů draků a k většině byl zpracován rozkres pro vytvoření 3D modelu, dále texty upřesňující historii a popis draka včetně bodovaných bonusů k dovednostem. Každý drak patřil k jednomu z pěti živlů a podle toho se všechny jeho vlastnosti odvíjely. Dále se navrhovaly kouzla, skilly a nejvíce práce bylo odvedeno v 2D grafice v podobě ikon a vyobrazení draků. Programátorská část také nezůstávala pozadu a diky Pawovi, který měl tuto část na starost následuje vyčerpávající popis.


Engine by Paw

Tož pokuď mám říci, co bylo či nebylo naprogramováno, dalo by se říci, že v Enginu ještě pár podstatných věcí chybělo, ale pár podstatných již bylo hotovo. Zádrhel ve vývoji nastal díky tomu, že jsem potřeboval reálný 3D model Draka pro naprogramování skeletálních animací přímo namíru a nedělal zbytečně složité a náročné [jak na čas, tak na CPU] univerzální animační systémy. Co bylo hotovo, by se dalo shrnout v těchto bodech:
  1. Několik základních formátů bylo víceméně hotovo - modely, textury, svět, zvuk, hudba
  2. Zvuk & Hudba hotovy [streamování OGG Vorbis formátu, zvuk v režimech Headphones/2.0/4.1/5.1/7.1, dopplerův efekt, echo, flanger, etc.]
  3. Základní GUI [Menu hry, konzole, malé menu ve hře, systém rastrových písem, odlaďovací písma]
  4. Tex - System Normálních/Průhledných/Animovaných textur a jejich optimalizovaného vykreslování pro zvýšeni rychlosti
  5. Lit - Základní systém vykreslování světel [8/pass na No-PS a PS1.0 hardwaru]
  6. VIS - Systém detekce viditelných obektů a jejich seřazení pro korektní vykreslení 3D Scény, včetně modelů dynamických
  7. Render [FF/PS1.0 varianta] - vykreslení na No-PS a PS1.0 hardwaru [GeForce 2 a nižší]

Stručně řečeno, 'hra' šla spustit, načetl se 3D svět, ve kterém bylo možno se bez omezení pohybovat a prolétávat jím, svět obsahoval několik pokusných stromů, podlahu z jehličí [menší les], oblohu, několik pokusných světel [i animovaných], hrála v něm hudba, střídal se den a noc. Chybělo dodělat několik dalších systémů - jako kolize [nemožnost procházení stromy, skálou, etc.] a systém animací [ač jeho základ byl již hotov].
Po tom, co by se dokončily tyto systémy, zbývalo vlastně již jen 'naplnit' hru 3D Modely, příběhem a samotným RPG herním systémem. Síťový kód byl již ze základu také napsán, tudíž hra po síti by byla alespoň teoreticky možná. Taktéž byl vytvořen 3D Editor, takže bylo možno svět vytvářet a skládat jako 'puzzle' z prefabrikovaných stromů, častí podlah, skal, budov, keřů - vše přitom bylo vidět tak, jako ve hře samotné, vlastně šlo o styl WYSIWYG - tedy procházeli jste světem a upravovali jeho části tak, že jste okamžitě viděli, jak vše přesně bude vypadat i ve hře samotné.
Tolik asi ve velice zestručněném přehledu, co bylo již pro Dragon Online hotovo v době, kdy nastal onen první zádrhel s modely...


© Kitty

Jak už jsem se zmínila, podílela jsem se na projektu jako textař a 2D grafik, také jsem dávala dohromady tvorbu ostatních, upravovala jejich texty a vše jsem přidávala na již dávno zaniklý web DragonOnline. Níže si tedy můžete prohlédnout všechna moje dílka věnovaná této hře, je to opravdu jen malý zlomek celkové práce všech zůčastněných.


Rozkresy draků pro 3D modely

metaldragon
Kovový drak
silverdragon
Stříbrný drak


Konec DragonOnline

Jak už naznačil Paw v popisu enginu, vše ztroskotalo právě na tom, že jsme ztratili jediného 3D grafika. Drakužel to byl i hlavní organizátor celého projektu a tak jsme nebyli schopni dále pokračovat. Pokud by se našel nějaký 3D grafik, který by byl schopen jít do projektu s nejasným koncem, možná by se dal DragonOnline ještě oživit. Každopádně by to byl asi pořádný kus práce přesvědčit ostatní, že to má ještě smysl...


Závěrem

DragonOnline tedy zůstal nedokončen, ale minimálně za sebe mohu říci, že určitě nebylo na škodu se na takovém projektu podílet. Například jsem si díky DragonOnline konečně stvořila svůj vlastní originální charakter kovové dračice. A nehledě na to, že vzniklo spoustu krásných děl, která by jinak nespatřila světlo světa, měli mnozí možnost nabýt nových a užitečných zkušeností.

černočervená ~ fialová
Mapa stránek | © MetalDragoness 2007 | Valid HTML 4.01 Strict