DragonOnline >>

Modrý drak

Historie
Občas se stane, že vodní drak zabloudí do hlubokých vod ledové země. Pokud na své pouti potká ledového draka opačného pohlaví, téměř vždy pocítí oba vzájemnou přitažlivost a vodní drak už se nikdy do teplejších vod nevrátí. Takový pár pak zplodí potomstvo, které zdědí vlastnosti rovnoměrně od každého rodiče. Takto vzniklý nový druh draka se nazývá Modrý drak.

Popis
Modří draci jsou stejně jako draci, ze kterých vznikli, typu vodního. Jsou tutíž velmi dobrými plavci a celkově mají velmi dobrou výdrž. Nemají sice žádný speciální pancíř, ale po ledových dracích zdědili velice pevné tuhé šupiny a silnější podkožní vrstvu tuku, což je chrání nejen před zimou, ale také před případnými fyzickými útoky. Navíc mají modří draci dobře vyvinutou schopnost rychlé regenerace.
K nejdůležitější zbrani modrých draků patří mrazivý dech, který sice není tak silný, jako u draků ledových, ale zato působí delší dobu a dokáže na určitý čas zablokovat i opravdu silného nepřítele. Modří draci také samozřejmě užívají vodní magie, ale jsou v ní spíše průměrní než vynikající.
Modří draci jsou druhem tvarově a velikostně velice rozmanitým. Proto je jediná možnost, jak spolehlivě poznat modrého draka jen jeho tmavě modré zbarvení šupin a výše uvedené typické vlastnosti.
Modří draci jsou poměrně početná skupina, jelikož k setkání vodních a ledových draků dochází velice často. Navíc se mohou modří draci rozmnožovat také mezi sebou.
Jelikož jsou modří draci velice vitální, dožívají se pravděpodobně vysokého věku. Dosud však nebyl nalezen jediný mrtvý modrý drak, proto se traduje, že snad ještě ani žádný nezemřel.

© Kitty, 2005


černočervená ~ fialová
Mapa stránek | © MetalDragoness 2007 | Valid HTML 4.01 Strict