DragonOnline >>

Pekelný drak

Historie
Když bylo na Zemi tolik zla a zkažených bytostí, že už ani čerti nestíhali trestat a unášet hříšníky, povolal Lucifer na pomoc pekelného draka. Jelikož jsou však draci nezávislé plemeno, které nelze žádnou silou ovládnout, netrval pořádek moc dlouho. Pekelník sice trestal hříšníky, ale také ho velmi zajímaly dračice a jiné neřesti a nebylo mu cizí páchat zlo i na nevinných bytostech. A tak pekelný drak zplodil značné potomstvo a než byl samotným Luciferem ze Země zapuzen, bylo už na světě nové a početné plémě pekelných draků...

Popis
Pozemští pekelní draci nejsou tak silní a zlí, jako pravý pekelný drak. Smícháním s geny "obyčejných" dračic navíc ztratili většinu magických schopností. Naopak ale získali neobyčejnou fyzickou sílu a odolnost na magické útoky. Tvary jejich těl se často velmi liší, vzhledem k původu samic, ze kterých jednotliví pekelníci pocházejí. Určité znaky mají však společné. Je to zejména robustní postava a zdánlivě hladká avšak velmi pevná kůže. Navíc je typickým znakem pekelníků černé osrstění některých částí těla a červené zbarvení kůže s černými symboly.
Pekelníci sice přišli o většinu svých magických schopností, ale nekolik důležitých znalostí necromantských a ohnivých kouzel se jim zachovalo. Nechávají si je však jen pro případ nouze a spoléhají především na svou neobyčejnou fyzickou sílu.
Povahově tíhnou pekelníci spíše ke zlu, ale najdou se i výjimky. Žádnému pekelníkovi však nelze věřit na sto procent. Většinou stojí na straně dobra jen proto, že z toho mají nějaký prospěch. Jsou to rození požitkáři a pro své zájmy jsou schopni zabít každého, kdo by jim stál v cestě.
Proto jsou to výhradně samotáři. Nesnesou nikoho jiného než sebe. I s draky opačného pohlaví nevycházejí moc dobře a proto se ani moc často nerozmnožují. Počty pekelných draků na Zemi tedy spíše klesají. Na dračí plémě totiž umírají pekelníci poměrně často, protože se vzhledem ke své povaze pouští i do předem prohraných bojů.
Je tedy možné, že časem pekelníci úplně vyhynou. Existuje však proroctví, že poslední dva pekelníci na Zemi se spáří a zplodí onoho pravého pekelného draka, který na Zemi znovu zaseje pekelné sémě ...

© Kitty, 2005


černočervená ~ fialová
Mapa stránek | © MetalDragoness 2007 | Valid HTML 4.01 Strict